Partners Tjänster
Hem Organisation Kontakt

Tjänster

   

Vi åtar oss att på konsultbasis lede och kvalitetssäkra arbeten. Vi hjälper er med att gå igenom anbud, kontrollera företagens försäkringar och behörigheter. Vi följer hela byggprocessen och gör slutbesiktning. Vi har även kontakt med seriösa företag som vi vet gör ett bra jobb och som vi kan rekommendera.